Do tańszej wysyłki brakuje: 100,00 zł
Regulamin | Sklep hokejowy / Sklep z rolkami / Futbol amerykański sklep / Narty biegowe sklep / Sportrebel.pl

Regulamin

Obowiązuje od 22.12.2015

1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Sportrebel.pl, działający pod adresem www.Sportrebel.pl i www.Sportrebel.com, prowadzony jest przez: Sportrebel Bartosz Graliński ul. Wyzwolenia 189 41-710 Ruda Śląska , NIP 641-146-84-23, REGON 240001670, której własnością jest sklep internetowy Sportrebel.pl.

2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Sportrebel Bartosz Graliński ul. Wyzwolenia 189 41-710 Ruda Śląska , NIP 641-146-84-23, REGON 240001670).

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie sportrebel.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę oraz faxem lub telefonicznie pod numerem tel. +48 (32) 727 51 00 w godz. 9:00 - 17:30 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.Sportrebel.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

8. Łączny czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin, w zależności od czasu złożenia zamówienia. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym przypadku okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć czternastu dni.

9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

10. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

b) Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

Firma kurierska: przewidywany czas dostawy 3-6 dni roboczych

11. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy.

12. Sklep www.Sportrebel.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu, jeżeli Klient stworzył konto.

3. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach ważne informacje Koszty dostawy.

4. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew bankowy na konto: nr konta: 43 1140 2004 0000 3602 3681 1118

- przelew elektroniczny, lub karta kredytowa,

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej,

- systemem płatności PayPal.

- jednorazowym, elektronicznym Bonem prezentowym Sportrebel.pl zakupionym w Sklepie internetowym Sportrebel.pl lub uzyskanym od osoby trzeciej.

- płatnością w systemie ratalnym obsługiwanym przez Santander Consumer Bank.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane:

-kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności PayU.pl,

-przelew bankowy na konto walutowe: nr konta: PL42 1140 2017 0000 4112 0034 5132

-systemem płatności PayPal.

3. Sklep sportrebel.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z płatnością: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odebrał poprzedniego zamówienia płaconego przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską. Klient może zawsze korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, kartą kredytową lub PayPal. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu zamówienia z formą dokonania zapłaty przez przelew elektroniczny, bankowy karta kredytowa lub PayPal.

5. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sklep internetowy Sportrebel.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli się da, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.

6. Jeżeli zdarzy się że Poczta nie dostarczyła przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania www.Sportrebel.pl reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłamy natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Pocztę-Polską reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Centrum logistyczne Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: wysylka@sportrebel.pl

2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni. Na adres Centrum logistyczne Sport Rebel – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska

4. Zwrotu płatności Sklep Sportrebel.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.

5. Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki zwracanych produktów.

7. Wymiana towaru

1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego, a następnie odesłać towar. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

8. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www,Sportrebel.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sprzedający (Sportrebel Bartosz Graliński) oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie wprowadzonych danych, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz informowanie o nich, w tym między innymi dostarczanie katalogu produktów SportRebel oraz innych informacji o produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych w inny sposób. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

LINK DO POLITYKI PRYWATNOSCI

9. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze sklepu www.Sportrebel.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sportrebel.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22-12-2015.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.Sportrebel.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.